2016 © Гранд Експорт | Бул.Борис Трајковски Бр.194А,1000,Скопје | Тел: +389 2 2774 231

видео

Испрати фискална сметка од купен кроасан
во бел плик

со име и презиме, адреса и телефонски број
на П.Ф.678, 1000 Скопје

Времетраење на наградната игра
15.11. - 30.12.2018 година